NEW-Water® er en forkortelse for
Naturally Excited Water®
som giver mere energi, hurtigere restitution
og forbedrer yderevnen

Hvad er NEW-Water®?

NEW-Water® er en energidrik, som giver mere energi, bedre iltoptagelse, bedre performance og hurtigere restitution.

NEW-Water® er renset vand som er fremstillet via nyeste patentansøgt kvanteteknologi, og er helt uden nogen som helst former for tilsætningsstoffer.

Via iltmåler kan det måles at NEW-Water® optager ilt fra omgivelserne over 100 gange hurtigere end normalt vand, og at NEW-Water® afgiver ilt til omgivelserne over 10 gange hurtigere end normalt vand.

Via VO2Max test kan det måles at den maksimale iltoptagelse for sportsudøvere kan øges med 3-5% på kun 3 dage.

NEW-Water® drikkes af professionelle sportsudøvere. Vi udlejer anlæg til professionelle sportsklubber, samt sælger NEW-Water® i sportscentre.

VO2Max Test

I november 2022 lavede vi et tredobbelt blindt VO2Max-eksperiment med en test- og en kontrolgruppe over 3 dage.

3. parts selskabet der lavede alle statistikker beregnede at VO2Max blev øget signifikant med 3,3% for deltagerne der drak NEW-Water®, og at deltagerne der drak normalt vand, havde et fald i VO2Max med 1,6%.

Så vi kan med videnskabelig bevis anprise at drikker man NEW-Water øges ens fysiske performance!

Tryk her for at læse hele VO2Max rapporten.

Se en af vores kunder?

Hurtigere Iltoptagelse

Vi har målt hvor hurtigt ilt forlader NEW-Water® og renset vand under vakuum, og hvor hurtigt ilt optages i vand når NEW-Water® og renset vand tages ud af vakuum igen.

Vi placerede NEW-Water® og renset vand i et vakuumkammer på cirka 0,05 bar. Her kunne vi måle for NEW-Water® at hvert 10% fald af iltmætningen tog cirka 30 sekunder. Og at for renset vand at hvert 10% fald af iltmætningen tog cirka 350 sekunder. Opløst ilt kan altså forlade NEW-Water® cirka 12 gange hurtigere end det forlader renset vand.

Det næste vi gjorde var at lukke den omgivne luft ind i vakuumkammeret igen. Vi målte for NEW-Water® at hvert 10% stigning af iltmætningen tog cirka 15 sekunder. Og at for renset vand at hver 10% stigning af iltmætningen tog cirka 1500 sekunder. Ilt kan altså optages af NEW-Water® cirka 100 gange hurtigere end det kan optages i renset vand.

Kvanteteknologi

NEW-Water® er fremstillet via kvanteteknologi, som i sin enkelthed betyder at NEW-Water® er vand som er bragt i resonans med kvantefeltet. Med andre ord der er opnået entanglement med kvantefeltet.

Kvantefeltet er en dimension hvor der er uendelig energi, og vores fysiske atomer og molekyler bevæger sig imellem kvantefeltet og den fysiske verden milliarder gange i sekundet. Når vores atomer er i kvantefeltet kalder vi dem for virtuelle partikler.

Når vi taler om kvanteteknologi ser vi bort fra Bohrs atom model, som er en simplificering af virkeligheden, og vi opfatter i stedet for alt fysisk som elektromagnetiske bølger.

Vand kan altså opfattes som en elektromagnetisk bølgefunktion som har en bærerfrekvens. Vi ved alle sammen at en radiostation sendes på en bestem frekvens, det er det som vi kalder for en bærerfrekvens. Og på denne bærerfrekvens kan der tilføjes musik eller tale etc.

Det samme gælder for vand, vandets bærefrekvens kan indeholde energi og information. Via vores fremstillingsproces for NEW-Water® forbinder vi vandets bærerfrekvens med kvantefeltet, og effekten er at kvantefeltet renser al ’støj’ væk fra vandets bærefrekvens samt tilføjer energi til vandets bærerfrekvens.

De fleste ved at vores kroppe indeholder cirka 70% vand, rent vægtmæssigt. Men hvis man tæller alle kroppens molekyler er cirka 99% vandmolekyler.

Når vi drikker NEW-Water® får vores krop altså vand ind som ikke indeholder unødvendig information samt har mere energi. Denne energi kan NEW-Water® så afleverer til kroppen kontinuerligt, og kroppen bruger denne energi til at optimerer alle kemiske processer.

På restituerede muskelceller findes der et lag der hedder EZ – exclusion zone, cirka 0,5 mm tyk, vand molekylerne er ordnet i en H3O2 struktur. Dette lag indeholder ekstra elektroner i forhold til H2O. Og disse elektroner benyttes til at udføre muskelarbejde, og således er EZ laget helt forsvundet på en træt muskel.
NEW-Water® hjælper til at opbygge EZ, og det er en medvirkende årsag til mere energi samt hurtigere restitution.

Hvordan optimeres vand til at blive NEW-Water®?

NEW-Water® er en ny patentanmeldt opfindelse, der virker ved at vand flyder igennem 8-formede rør, der bevæger vandet på en sådan måde, at vandet genererer energihvirvler, der giver energi til vandet.

Nær krydsningspunktet for rørene er to exciterede mineralstænger som udsender et subtilt elektromagnetisk felt, der renser vandet for alle andre energifrekvenser samt sætter vandet i stand til naturligt at gå i resonans med kvantefeltet for kontinuerligt at lede energi.

NEW-Water® har en karakteristisk blød og forfriskende smag, fordi vandet har et meget højt energiniveau – og det særlige ved NEW–Water® er, at energiniveauet forbliver permanent højt.

Vores teknologi renser også vandet ved hjælp af omvendt osmose, som er en af de bedst kendte teknologier til at rense vand med.

Er du interesseret i at vide mere om NEW-Water®?

NEW-Water® er primært til atleter, sportsklubber, fitnesscentre, kontorer, wellness-centre og eksklusive restauranter.

Vi har partnere i Danmark, Schweiz og USA. 

Giv os et kald på vores telefon +45 26 25 25 25  eller skriv til os på hello@new-water.com for at få mere at vide.